Türkiye Sınırları içerisinde özellikle Vergi alanında, hem özel hukukta hem de kamu hukukunda, hukukun kurallarının yorumu yaygın olarak başvurulan bir yoldur. Her bir olayın kendine özgü özellikleri mevcuttur ve bu olaylara uygulanacak çözüm yolları ise kanunun yorumlanmasının uygulaması ile neticelenir. Ancak bazen yasa koyucunun belirlemiş olduğu yasa ve onu uygulayan hukuk; idarenin (maliyenin) uygulamalarında karışıklığa yol açabilmektedir ya da bir uygulamanın işlevselliğini sekteye uğratabilmektedir.

Yazımızda, Yorumun ne olduğunu, türlerini, ekonomik boyutunu, peçelemenin ne demek olduğunu ve idarenin neler yapmasını gerektiğini kısaca ifade etmeye çalıştık.

Bu konuda çeşitli materyaller temin edinilebilir, ayrıca kaynakça bölümünden de faydalanılabilir.

Faydalı olması dileğiyle,