2018 Yılında Uygulanacak Bazı Had ve Tutarlar

30285 Nolu Resmi Gazetede 29 Aralık 2017’de yayınlanan 490 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre bazı hadler ve tutarlarda Yeniden Değerleme Oranı (%14,47) kadar düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemelere ait bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Fiş Kesme Sınırı, 1.000 TL olmuştur. Buna göre, KDV Dahil 1.000 TL’ye kadar işlemlerinizde perakende satış fişi düzenleyebilirsiniz ve harcamalarınızda yine bu tutara kadar fatura yerine fiş alabilirsiniz.
  • İşletme Defteri Mükellefiyeti olan mükelleflerin, 2018 yılındaki hasılatları 260.000 TL, Alımları ise 190.000 TL’ye geçmesi durumunda Birinci Sınıf Tacir gibi Yevmiye, Kebir ve Envanter defterlerini düzenlemeleri gerekmektedir.
  • Vergi Usul Kanunu 313’üncü maddeye göre, Envantere kayıt etmeden doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlar ve diğer maddi duran varlıklar için limit, 1.000 TL olmuştur. Bu tutarın altındaki alımları ihtiyari olarak envantere kayıt edebilirsiniz.
  • Fatura, Fiş ve benzeri evrakların verilmemesi ve alınmaması durumunda, VUK 353’üncü maddesi uyarınca düzenlenecek ceza, 240 TL olup, 1 takvim yılı içinde en fazla 120.000 TL tutarında ceza düzenlenebilir, bu tutar kat’i suretle geçilemez.
  • Vergi Levhası bulundurmamanın cezası 240 TL olmuştur. Her ne kadar yasalarla Vergi Levhasını asma zorunluluğu kaldırılmış olsa da, yetkililerce sorulduğunda ibraz edilme zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Faturalarda ve yapılan diğer işlemlerde Vergi Kimlik numarası kullanmayan ve/veya bunları bildirmeyenler için (müşteri ve mükellef) 4358 sayılı yasa gereği diğer bildirimlerin zamanında yerine getirilmemesinden dolayı VUK 353üncü maddesine göre 1.200 TL ceza düzenlenecektir.
  • Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlilerinin DUR ihtarına uymayanlar ve araç sahipleri için 900 TL cezai müeyyide uygulanacaktır.
  • Vergi Usul Kanunu 370inci maddesine göre, İzaha Davet edilen mükellefler ve İnceleme sonucunda sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler için her bir belge için 57.000 TL cezai işlem yapılacaktır.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir